Forskellige syvejledninger

Her har vi samlet forskellige syvejledninger på et og samme sted. Det har vi gjort for at give dig de bedste muligheder for at finde alt det du skal bruge til at skabe en smuk gardinopsætning.

Sy et gardin med bindebånd

 1. Klip en skabelon til dine bindebånd i mønsterpapir. Fastgør skabelonen på stoffet med nåle og klip de bindbånd ud, du skal bruge. Antallet kommer an på gardinets bredde; til et 110 cm bredt gardin er det passende med 7 bindebånd og til 140 cm skal du bruge ca. 9. Et passende mål at klippe bindebåndene ud efter, er 50 x 7 cm.
 2. Bestem derefter gardinets færdige højde* og læg 10 cm til top- og bundsøm (4 + 6 cm). Mål og klip.
 3. Klip yderligere en 6 cm høj stofstrimmel, som skal være 2 cm bredere end gardinets færdige bredde*.
 4. Siksak alle klippede kanter.

Sy bindebåndet

 1. Fold bindebåndets langside på midten, retside mod retside, og sæt nåle i.
 2. Sy langsiden sammen med en ligesøm, en halv centimeter inde fra kanten.
 3. Vend vrangen ud på bindebåndet så syningen skjules. (Et trick er at bruge en strikkepind eller anden lang smal genstand til hjælp).
 4. Pres båndene.
 5. Fold en halv centimeter af enderne ind og sy en ligesøm på tværs. Gør dette på alle bindebånd.

Tips! Brug et let stof til bindebåndene. Det giver finere knuder.

Sy bindebåndene på gardinet

 1. Har du ikke siksakket gardinets tilklippede kanter, så gør det. Er det nødvendigt at sømme gardinets kanter så gør det først. Hvordan du gør det nemmest, kan du læse mere om under SØM.
 2. Fold herefter 4 cm ind til topsøm, sæt nåle i og pres. Når du har presset og fået en tydelig fold, kan du fjerne nålene.
 3. Tag den 6 cm høje stofstrimmel og fold 1 cm ind på alle sider. Også siderne. Sæt nåle i og pres. Når du har presset og fået en tydelig fold, kan du fjerne nålene.
 4. Nu skal bindebåndene monteres på gardinet med nåle. Det gør du nemmest ved at lægge gardinet fladt ned med vrangsiden og den 4 cm nedfoldede topsøm mod dig.
 5. Fold bindebåndene på midten så båndene bliver lige lange. Mål ud hvor du skal have dine bindebånd så du får ens afstand mellem dem. Placer bindebåndene med folden på stoffet, så bindebåndenes ender er over stoffet. Når du har sikret dig at de er placeret med ens afstand, fastgøres de med en midlertidig knappenål. Ca. 2 cm af bindebåndets længde fastgøres på stoffet. Så er der ca. 23 cm bånd at binde med udenfor stoffet.
 6. Nu tager du den smalle stofstrimmel med 1 cm fold og lægger over gardinets topsøm og fastgjorte bindebånd, med retsiden mod dig og folden mod gardinet. Gardinets indfoldede søm og stofstrimmelens øverste indfoldede søm skal ligge kant til kant. Monter stofstrimmelen med nåle i både top og bund.
 7. Den midlertidige nål, som du fastgjorde bindebåndet med, flytter du og sætter på strimlen i stedet, så både strimmel og bindebånd holdes på plads.
 8. Nu syr du en ligesøm en halv centimeter fra strimlens 4 kanter. Du er nu færdig med gardinets overkant.
 9. Nu mangler gardinets bundsøm. Læs mere om, hvordan du nemmest syr den under SØM.

Forklaringer

* færdig bredde = den bredde dit gardin skal have, når det er færdigt
* færdig højde = den højde dit gardin skal have, når det er færdigt

Sy gardin med stropper

 1. Klip en skabelon til dine stropper i mønsterpapir. Fastgør skabelonen på stoffet med nåle og klip de stropper ud, du skal bruge. Antallet kommer an på gardinets bredde; til et 110 cm bredt gardin er det passende med 7 stropper og til 140 cm skal du bruge ca. 9. Du vælger selv, hvor lange og brede stropperne skal være, men et passende mål at klippe stropperne ud efter, er 20 x 10 cm.
 2. Bestem derefter gardinets færdige højde* og læg 10 cm til top- og bundsøm (4 + 6 cm). Mål og klip.
 3. Klip yderligere en 6 cm høj stofstrimmel, som skal være 2 cm bredere end gardinets færdige bredde*.
 4. Siksak alle klippede kanter.

Sy stropper

 1. Fold stroppens langside på midten, retside mod retside, og sæt nåle i.
 2. Sy langsiden sammen med en ligesøm, en halv centimeter inde fra kanten.
 3. Vend vrangen ud på stroppen så syningen skjules. Pres stroppen. Gør det samme på de andre stropper.

Sy stropperne på gardinet

 1. Har du ikke siksakket gardinets tilklippede kanter, så gør det. Er det nødvendigt at sømme gardinets kanter så gør det først. Hvordan du gør det nemmest, kan du læse mere om under SØM.
 2. Fold herefter 4 cm ind til topsøm, sæt nåle i og pres. Når du har presset og fået en tydelig fold, kan du fjerne nålene.
 3. Tag den 6 cm høje stofstrimmel og fold 1 cm ind på alle sider. Også siderne. Sæt nåle i og pres. Når du har presset og fået en tydelig fold, kan du fjerne nålene.
 4. Nu skal stropperne monteres på gardinet med nåle. Det gør du nemmest ved at lægge gardinet fladt ned med vrangsiden og den 4 cm nedfoldede topsøm mod dig.
 5. Fold stropperne på midten så løkkerne dannes. Mål ud hvor du skal have dine stropper så du får ens afstand mellem dem. Når du har sikret dig at de er placeret med ens afstand, fastgøres de med en midlertidig knappenål. Ca. 2 cm af stroppens længde fastgøres på stoffet. Så er der ca. 8 cm løkke udenfor stoffet.
 6. Nu tager du den smalle stofstrimmel med 1 cm fold og lægger over gardinets topsøm og fastgjorte stropper, med retsiden mod dig og folden mod gardinet. Gardinets indfoldede søm og stofstrimmelens øverste indfoldede søm skal ligge kant til kant. Monter stofstrimmelen med nåle i både top og bund.
 7. Den midlertidige nål, som du fastgjorde stropperne med, flytter du og sætter på strimlen i stedet, så både strimmel og strop holdes på plads.
 8. Nu syr du en ligesøm en halv centimeter fra strimlens fire kanter. Du er nu færdig med gardinets overkant.
 9. Nu mangler gardinets bundsøm. Læs mere om, hvordan du nemmest syr den under SØM.

Forklaringer

* færdig bredde = den bredde dit gardin skal have, når det er færdigt
* færdig højde = den højde dit gardin skal have, når det er færdigt

Sy et loungegardin

 1. Træk glidere på snor i sporet på skinnen.
  Tips! For at stabilisere gardinet klemmer du en ende af snoren fast når du klemmer endekappen på plads. På den måde glider gardinets ydersider ikke med ind på skinnen når du trækker i gardinet.
 2. Har gardinet ikke et påsyet bånd øverst, så begynd med at sy det på. Hvordan det gøres kan du læse om under PÅSYNING AF BÅND.
 3. Montér fingerhægten, nedefra og op, i lommen på båndet. Montér et jævnt antal hægter (antallet skal være deleligt med to) passende er hver tredje lomme.
  Tips! Vil du have store læg, vælger du hver fjerde store lomme.
 4. Hægt herefter fingerhægten på glideren som allerede sidder i skinnen.
 5. Begynd og afslut med lægget mod dig selv – ind i rummet.

Stofforbrug

Regn med 1,9 meter stof for hver meter skinne. Husk at du skal bruge et jævnt antal fingerhægter (antallet skal være deleligt med to) hvilket kan påvirke stofforbruget en del.

Klem kovserne på

 1. Er det nødvendigt at sømme gardinets kanter så gør det først. Hvordan du gør det nemmest, kan du læse mere om under SØM.
 2. Fold nu en søm på 8 cm ind i toppen af gardinet.
 3. Læg den første kovse på stoffet, centreret over topsømmen, ca. 7 cm fra sidekanten på gardinet til midten af kovsen. Tegn den indre cirkel op med en tekstilpen.
 4. Fold stoffet midt i cirklen og hullet ud ca. 3 mm større end den tegnede streg. (Isæt gerne en nål i stoffet efter at du har foldet det for at sikre dig at stoffet bliver liggende, og at du har foldet stoffet midt i cirklen).
 5. Gentag ovenstående med 13-16 cm fra midten af kovsen til midten af næste kovse. Til et 130 cm bredt gardin er det passende med 10 kovser. Det er vigtigt at du anvender et jævnt antal kovser (antallet skal være deleligt med to).
 6. Del kovserne og knap dem fast i hullerne.
 7. Nu mangler gardinets bundsøm. Læs mere om, hvordan du nemmest syr den under SØM.

Tips!

Du kan med fordel anvende vores nye, forstærkede kovser – også de klemmes på plads og sidder rigtig godt fast.

Sy et liftgardin med lameller

 1. Start med at gøre stoffet fugtigt, og stryg det derefter tørt, før du klipper det i præcis de rigtige mål. Stoffet kan krympe en smule.
 2. Klip stoffet til færdig bredde* + den ønskede sømbredde (4 cm til en påstrøget søm eller 10 cm til en syet søm) og den færdige højde* + 7,5 cm. Bemærk: Hvis foldegardinet skal hænge uden for rammen/væggen, skal du lægge 1-2 cm til bredden af rammen. Hvis foldegardinet skal hænge inden for vinduesrammen, skal du trække ½ -1 cm fra bredden.
 3. Sømme på de lange kanter: Vælg instruktion a) eller b) ifølge nedenstående: a) Påstrøget søm: Stryg oplægningsbåndet på langs den lange kant på foldegardinet. Klip 2-3 mm af, så alle trådene sidder godt fast i oplægningsbåndet. Lad papiret blive siddende. Fold sidekanterne ind langs kanten af oplægningsbåndet. Stryg. Fjern papiret, og stryg på plads. b) Syede sømme: Fold 5 cm af foldegardinet ind på de lange kanter, og sy sidesømmene.
 4. Lomme til den nederste stang: Tag 2 cm bredt oplægningsbånd, stryg det på forsiden af stoffet, fold det dobbelt på vrangsiden, opsøm ca. 3,5 cm, stryg og sy med lige sting langs toppen af sømmen.
 5. Stryg oplægningsbåndet på den øverste kant (vrangsiden) af stoffet. Fold en søm ned, og stryg.
 6. Sæt velcro på stoffet, ca. 5-6 mm fra den øverste kant. Sy velcroen på plads på stoffet med sømmene langs øverste og nederste kant af båndet.
 7. Det første lamelbånd fæstnes vandret 16 cm over lommen til den nederste stang. Opdel resten af båndet ligeligt, med 20-30 cm afstand opad på gardinet. Del det og afprøv det, før du begynder at sy det andet bånd på plads. Sy lamelbåndet på plads med lige sting langs øverste kant af båndet. Før lamellerne ind i båndet.
 8. Fastgør gardinet på velcroen på foldegardinskinnen. Før snorene ind ovenfra og nedefter. Snorene i snorsamleren på skinnen skal vende ind mod vinduet. Lad noget af snoren blive på samlerne. Kontrollér, at snorene har samme længde, før du binder snoren fast i ringene forneden. BEMÆRK Foldegardinet kan gøres børnesikkert ved at sy de tilhørende plastringe med klikfunktion fast på lamelbåndet. Snorene skal så føres gennem ringene i stedet for gennem sløjferne på båndet.
 9. Anbring den nederste stang i sømmen forneden på gardinet.
 10. Åbn foldegardinet, og juster folderne. Lad gardinet hænge et lille stykke tid, så folderne justerer sig selv.

Værd at tænke på!

 • Brug aldrig et overdrevent varmt strygejern (ca. 180° uld/bomuld).
 • Hvis du bruger mønstret stof, skal du planlægge, hvordan det færdige foldegardin skal se ud.
 • Max mål for liftgardiner med kædetræk er 180 cm bredt og 350 cm højt.

Forklaringer

* færdig bredde = den bredde dit gardin skal have, når det er færdigt
* færdig højde = den højde dit gardin skal have, når det er færdigt

Sy et liftgardin uden lameller

liftgardin uden lameller
 1. Start med at gøre stoffet fugtigt, og stryg det derefter tørt, før du klipper det i præcis de rigtige mål. Stoffet kan krympe en smule.
 2. Klip stoffet til færdig bredde* + 9 cm og til færdig højde* + 7,5 cm. Hvis foldegardinet skal hænge uden for rammen/væggen, skal du lægge 1-2 cm til bredden af rammen. Hvis foldegardinet skal hænge inden for vinduesrammen, skal du trække ½ -1 cm fra bredden.
 3. Sømme på de lange kanter: Vælg instruktion a) eller b) ifølge nedenstående: a) Påstrøget søm: Stryg oplægningsbåndet på langs den lange kant på foldegardinet. Klip 2-3 mm af, så alle trådene sidder godt fast i oplægningsbåndet. Lad papiret blive siddende. Fold sidekanterne 4,5 cm ind. Stryg. Fjern papiret, og stryg på plads. b) Syede sømme: Fold 4,5 cm af foldegardinet ind på de lange kanter, og sy sidesømmene.
 4. Start med det første foldegardinbånd omkring 5 cm lodret fra venstre side, og fortsæt med båndet på højre side, ca. 5 cm fra kanten. Stryg foldegardinbåndet med halvdelen af båndet over kanten af sømmen.
 5. Opdel derefter resten af båndet symmetrisk, med en afstand på omkring 25-30 cm.
 6. Lomme til den nederste stang: Tag oplægningsbåndet, stryg det på forsiden af stoffet, fold det dobbelt på vrangsiden, opsøm ca. 3,5 cm, stryg og sy med lige sting langs toppen af sømmen.
 7. Stryg oplægningsbåndet på den øverste kant (vrangsiden) af stoffet. Fold en søm ned, og stryg.
 8. Sæt velcro på stoffet, ca. 5-6 mm fra den øverste kant. Sy båndet på plads med lige sting langs øverste og nederste kant af båndet. Fastgør gardinet på velcroen på foldegardinskinnen. Før snorene ind ovenfra og nedefter. Snorene i snorsamleren på skinnen skal vende ind mod vinduet. Lad noget af snoren blive på samlerne. Kontrollér, at snorene har samme længde, før du binder snoren fast i ringene forneden.
 9. BEMÆRK Foldegardinet kan gøres børnesikkert ved at sy de tilhørende plastringe med klikfunktion fast på lamelbåndet. Snorene skal så føres gennem ringene i stedet for gennem sløjferne på båndet.
 10. Anbring den nederste stang i sømmen forneden på gardinet.
 11. Åbn foldegardinet, og juster folderne. Lad gardinet hænge et lille stykke tid, så folderne justerer sig selv.

Værd at tænke på!

 • Brug aldrig et overdrevent varmt strygejern (ca. 180° uld/bomuld).
 • Hvis du bruger mønstret stof, skal du planlægge, hvordan det færdige foldegardin skal se ud.
 • Max mål for liftgardiner med kædetræk er 180 cm bredt og 350 cm højt.

Forklaringer

* færdig bredde = den bredde dit gardin skal have, når det er færdigt
* færdig højde = den højde dit gardin skal have, når det er færdigt

Påsyning af bånd

 1. Fold 6 cm af stoffets overkant ind og pres med et strygejern.
 2. Læg båndet ud på stoffet og gør det fast med nåle 5 mm fra folden. Båndet skal være stoffets bredde plus 2 cm.
 3. Inden du syr; fold båndets ender ind, ca. 1 cm, mod vrangen på gardinet. Læs mere om, hvor du påsyr rynkebånd og lægbånd længere nede.
 4. Sy ligesøm lange overkanten. Fortsæt med at sy de tre andre sider; båndets underkant og de to ender.

Tips!

Tag den nemme vej til et lægbåndsgardin. Nu findes der et lægbånd der kan presses på med et strygejern. Helt uden nål og tråd. Det allernemmeste er at fastgøre lægbåndet med nåle og bagefter simpelthen vende stoffet og stryge det fast. Derefter monterer du bare fingerhægterne, præcis som du plejer.

Rynkebånd

Nål fast rynkebåndet
 • Når du syr et bånd på med lommer til rynkebåndshægter så sørg for at de små lommer ligger opad – mod dig.
 • Inden du syr, er det vigtigt at den første lomme på båndet kommer ca. 1 cm ind på stoffet når du folder enden af båndet mod vrangen på gardinet. Det er for at få et smukt resultat i siderne af gardinet, når du senere hænger dem op. Sy ligesømmen oven for lommerne. (Ikke ind over dem).
 • Træk i trådene for at rynke gardinet. Bind trådene sammen på bagsiden (Klip dem ikke over). Når du vasker gardinerne, skal læggene nemlig være foldet ud.
 • Stofforbruget er afhængig af, hvor tætte rynker, du vil have på dit gardin. Vil du have så tætte rynker som muligt, skal du beregne ca. 2,20 meter stof for hver meter skinne eller stang. Til færre rynker behøver du ikke lige så meget stof.

Lægbånd

Nål fast foldebåndet
 • Når du syr et bånd på med lommer til rynkebåndshægter så sørg for at de små lommer ligger opad – mod dig.
 • Inden du syr, er det vigtigt at den første lomme på båndet kommer ca. 1 cm ind på stoffet når du folder enden af båndet mod vrangen på gardinet. Det er for at få et smukt resultat i siderne af gardinet, når du senere hænger dem op. Sy ligesømmen oven for lommerne. (Ikke ind over dem).

Sådan monterer du rynkebåndshægter

 1. Montér rynkebåndshægten, nedefra og op – og drej rundt, i den lille lomme på båndet. Fordel dem ensartet over hele gardinets bredde.
 2. Hægt herefter rynkebåndshægterne i øsknerne på ringene, der hænger på gardinstangen eller på gliderne som allerede sidder i skinnen.

Sådan monterer du fingerhægter

 1. Montér fingerhægten, nedefra og op. Fordel hægterne ensartet over hele gardinets bredde; passende i hver tredje lomme. Vil du have større læg, vælger du blot længere afstand mellem hægterne.
 2. Hægt herefter fingerhægterne i øsknerne på ringene, der hænger på gardinstangen eller på gliderne som allerede sidder i skinnen.

Sådan laver du læg med 2-fingerhægter

 1. Montér første finger på hægten i første lomme på lægbåndet, med krogen mod dig selv.
 2. Den anden finger monterer du i næste lomme på lægbåndet. For at få tætte læg monterer du fingerhægte nummer to direkte i næste lomme, og vil du have lidt mere luft mellem læggene, så springer du en lomme over.
 3. Fordel fingerhægterne ensartet over hele gardinets bredde.

Sådan laver du læg med 4-fingerhægter

 1. Montér første finger på hægten i første lomme på lægbåndet, med krogen mod dig selv.
 2. Anden, tredje og fjerde finger monterer du i de næste tre lommer på lægbåndet. For at få tætte læg monterer du fingerhægte nummer to direkte i næste lomme, og vil du have lidt mere luft mellem læggene, så springer du en lomme over.
 3. Fordel fingerhægterne ensartet over hele gardinets bredde.

Sådan laver du franske læg, også kaldet modlæg

Firefingerkrok skaper fine folder
 1. 4-fingerhægte skaber modlæg. Vend fingerhægten med krogen mod båndet.
 2. Montér fingerhægtens anden finger fra højre i båndets første lomme.
 3. Vend fingerhægten så båndet omslutter hele fingerhægten. Vend/rund fingerhægtens yderste finger med båndet.
 4. I båndets tredje lomme monterer du fingerhægtens tredje finger.

Sådan sømmer du et gardin med strygejern

Det er nemmest at lave en søm ved hjælp af et strygbart sømbånd, som du lægger i sømmen og presser på stoffet en halv centimeter inde fra kanten.

Kirsch sømbånd har lim, der smelter ved opvarmning på begge sider.

Sidesøm med symaskine

 1. Hvis det er nødvendigt med søm på gardinets sider, så begynd med det, ellers kan du springe direkte til Bundsøm.
 2. Siksak alle tilklippede sider.
 3. Skjul derefter siksaksømmen ved at folde den 1 cm ind. Det flotteste resultat får du, hvis du laver en dobbelt fold.
 4. Fastgør med nåle og pres.
 5. Sy en almindelig ligesøm.

Bundsøm med symaskine

 1. Mål hvor langt gardinet skal være. Læg 6 cm til bundsøm.
 2. Klip den korrekte længde af og siksak kanten.
 3. Skjul derefter siksaksømmen ved at folde den 1 cm ind. Det flotteste resultat får du, hvis du laver en dobbelt fold.
 4. Fastgør med nåle og pres.
 5. Sy en almindelig ligesøm 5 mm fra kanten.

Tips!

Du kan også lave en søm ved hjælp af et strygbart sømbånd, som du lægger i sømmen og presser på stoffet en halv centimeter inde fra kanten.

Sy gardin med løbegang

 1. Hvis det er nødvendigt med søm på gardinets sider, så begynd med det, ellers kan du springe direkte til punkt 6.
 2. Siksak alle tilklippede sider.
 3. Skjul derefter siksaksømmen ved at folde den 1 cm ind. Det flotteste resultat får du, hvis du laver en dobbelt fold.
 4. Fastgør med nåle og pres.
 5. Sy en almindelig ligesøm.
 6. Hvis ikke du allerede har siksakket top og bund på stoffet, så gør det nu.
 7. Bestem dig nu for, om du vil have rynkehoved eller ej på dit gardin. Vil du have rynkehoved, så folder du tilstrækkeligt med stof ind til to parallelle sømme med plads til en gardinstang imellem. Hvis ikke, så syr du blot en simpel ligesøm så langt nede på stoffet at du får plads til en gardinstang i løbegangen.

Den nederste søm

Den nederste søm på gardinet kan du enten sømme op med en almindelig ligesøm, eller du kan vælge at presse et strygbart sømbånd på.